Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 18, 2019

I detta avsnitt pratar vi om vilka nördigheter vi kan förvänta oss komma under 2019.

 

Kontakta oss på: podcast@dongrif.se

Facebook: https://www.facebook.com/nordpatrullen 

Twitter: https://twitter.com/nordpatrullen