Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 8, 2019

Vi pratar om de många spel och filmer som vi ännu inte tagit tag i. På alla plattform där de ligger.

Kontakta oss:

►E-mail: podcast@dongrif.se
►Facebook: https://www.facebook.com/nordpatrullen
►Twitter: https://twitter.com/nordpatrullen
►Instagram: https://www.instagram.com/nordpatrullen
►Reddit: https://www.reddit.com/r/nordpatrullen  
►Discord: https://discord.gg/DSbdA9
►Hemsida: https://www.nördpatrullen.se