Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 27, 2019

Vi diskuterar bland annat det populära fenomenet antihjältar. Vad är en antihjälte? Vilka bra antihjältar finns det?

Kontakta oss:

E-mail: podcast@dongrif.se

Facebook: https://www.facebook.com/nordpatrullen

Twitter: 


Jan 18, 2019

I detta avsnitt pratar vi om vilka nördigheter vi kan förvänta oss komma under 2019.

 

Kontakta oss på: podcast@dongrif.se

Facebook: https://www.facebook.com/nordpatrullen 

Twitter: