Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 24, 2019

I detta avsnitt pratar vi om spel där man bygger städer och byar samt fördelen med att bo uppströms.

Kontakta oss:

E-mail: podcast@dongrif.se

Facebook: https://www.facebook.com/nordpatrullen

Twitter: https://twitter.com/nordpatrullen

Reddit: https://www.reddit.com/r/nordpatrullen  

Discord: https://discord.gg/DSbdA9

Hemsida: https://www.nördpatrullen.se