Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 18, 2019

Vi snackar remakes inom filmvärlden. När bör man göra en remake? Och när bör man det INTE?

Kontakta oss:

►E-mail: podcast@dongrif.se
►Facebook: https://www.facebook.com/nordpatrullen
►Twitter: https://twitter.com/nordpatrullen
►Instagram: https://www.instagram.com/nordpatrullen
►Reddit: https://www.reddit.com/r/nordpatrullen  
►Discord: https://discord.gg/DSbdA9
►Hemsida: https://www.nördpatrullen.se